56 - Vejprty I
Stavěcí betlém z tiskárny ve Vejprtech, vyrobený začátkem 20. století technikou reliéfního tisku (plastický). Prodávány byly jednotlivé tématické archy – ovečky, stromy, stavby, darovníci aj., většinou orientálního rázu. Proto nenajdete dva naprosto shodné betlémy. Jednotlivé součásti byly s archem spojeny jen malým můstkem – nevystřihovaly se, ale pouze vytlačovaly. Figurky se zapichovaly do mechu pomocí třísky přilepené na zadní stranu.