Příbramské jesličky
Jan Čáka, příbramský grafik a spisovatel, vytvořil jesličky ve spolupráci s národopisným oddělením muzea Podbrdska v Příbrami. Na Příbramsku se betlémy nemalovaly. Betlémy se zde vyřezávaly a také vymačkávaly do formiček (tzv. chlebáčci). Na spodním snímku původní zpracování, na horním tentýž betlém umístěný do dřevěné krabice jako triptych.