Vánoční jesličky
Pod tímto betlémem jsou uvedeni dva autoři - Ladislav Badalec a Martin Hlaváč. Snad jeden malba a druhý technické provedení jeho sestavení? Stylem připomíná betlémy příbramské. Na Příbramsku se však betlémy nemalovaly, ale vyřezávaly nebo vyráběly tzv. chlebáčci.